Aanspraak maken op uw wettelijk erfdeel (legitieme portie)

Er wordt weleens gezegd dat ouders hun kinderen niet kunnen onterven. Dat is niet waar. Ouders kunnen hun kinderen wel onterven, maar een kind hoeft dat niet te accepteren. Een kind kan aanspraak maken op de legitieme portie. Er moet dan wel binnen vijf jaar na het overlijden actie worden ondernomen door het kind.

Indien u bent onterfd heeft u dus recht op een legitieme portie. Dit is een wettelijk deel, waarop ieder kind aanspraak kan maken. U heeft hier direct na het overlijden van een ouder recht op, tenzij de ouder een testament heeft gemaakt ten behoeve van zijn/haar partner en uitdrukkelijk heeft geregeld dat de opeisbaarheid is uitgesteld.

De legitieme portie bedraagt de helft van hetgeen u zou erven als er geen testament is gemaakt. Bij de berekening van de legitieme portie is niet alleen het saldo van de nalatenschap van belang, maar ook bepaalde schenkingen die in het verleden zijn gedaan spelen een rol. U heeft tot vijf jaar na overlijdensdatum de tijd om aanspraak te maken op uw legitieme portie, maar er kan door de erfgenamen ook een termijn worden gesteld waarbinnen u moet aangeven of u aanspraak maakt. Wij helpen u graag als u hierover meer informatie wenst.

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

U kunt ons telefonisch bereiken op 026 203 40 01.

U kunt ook het contactformulier invullen en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Iedere situatie vraagt om een andere regeling of advies.

Waar kunnen we u mee helpen?