Begeleiding bij uw rol als executeur en/of afwikkelings bewindvoerder

Als u in een testament bent benoemd tot executeur en/of afwikkelingsbewindvoerder dan is het uw taak om de erfenis te beheren en deze klaar te maken voor verdeling. De overledene heeft u aangewezen omdat hij/zij u bij uitstek geschikt vond om deze taak op zich te nemen.  Als executeur heeft u veel taken en bevoegdheden gekregen. Het optreden als executeur neemt veel tijd in beslag. Het kan daarom prettig zijn om ondersteuning te krijgen bij deze taak door het krijgen van advies of door een aantal werkzaamheden aan ons kantoor uit te besteden. In de wet is opgenomen dat de executeur een boedelnotaris (link) mag benoemen.

Tot de taak van een executeur behoort onder andere het uitkeren van legaten, het betalen van schulden, het doen van belastingaangiften, het op een verantwoorde manier omgaan met de effectenportefeuille en het informeren van de erfgenamen. Met name dit laatste aspect is erg belangrijk. De meeste onenigheden bij een erfenis ontstaan door een gebrek aan informatie. Door goed voorbereid aan uw taak te beginnen en duidelijk te communiceren kunt u de erfenis efficiënt en slagvaardig afwikkelen.

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

U kunt ons telefonisch bereiken op 026 203 40 01.

U kunt ook het contactformulier invullen en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Iedere situatie vraagt om een andere regeling of advies.

Waar kunnen we u mee helpen?