Schenking

Door een schenking te doen kunt u een deel van uw vermogen tijdens uw leven overdragen. Dat heeft een aantal voordelen. Het kan prettig zijn om een helpende hand te bieden aan personen of instellingen die de schenking goed kunnen gebruiken. Daarnaast kan erfbelasting en soms ook inkomstenbelasting worden bespaard.

Belastingvrij schenken

U kunt ieder jaar belastingvrij aan uw kind schenken. Voor het jaar 2023 bedraagt de vrijstelling € 6.035. Aan anderen (waaronder uw kleinkinderen) kunt u ieder jaar € 2.418 belastingvrij schenken. Daarbij worden ouders samen als één schenker gezien. Een kind kan dus niet het bedrag van € 6.035  belastingvrij van zijn moeder en daarna ook nog van zijn vader krijgen. Ook niet indien ouders zijn gescheiden.

Als uw kind tussen de 18 en 40 jaar is, mag het bedrag van € 6.035 eenmalig worden verhoogd naar € 28.947. Dit bedrag is voor een kind vrij te besteden. Het mag worden gebruikt voor de eigen woning, maar het hoeft niet. Bij de eenmalig verhoogde schenking komt het bedrag van € 28.947 in de plaats van het bedrag van € 6.035. Hierbij geldt dus niet én én.

Beperken erfbelasting

Als een kind erft gelden tarieven van 10% en 20% erfbelasting. Als u door middel van schenkingen jaarlijks een gedeelte van uw vermogen overdraagt, wordt voorkomen dat te veel erfbelasting moet worden betaald.

Met een voorbeeld wordt dit duidelijk. Stel u heeft twee kinderen en u schenkt tien jaar lang jaarlijks € 5.000 aan ieder van hen. Na tien jaar heeft ieder kind € 50.000 ontvangen. Uw vermogen is dan belastingvrij verminderd met (twee kinderen maal € 50.000 is) € 100.000. Over deze € 100.000 is geen schenkbelasting verschuldigd. Als uw kinderen dit bedrag van u zouden erven tegen een tarief van 20% erfbelasting, dan moesten zij ieder € 10.000 aan erfbelasting betalen. Door in etappes te schenken wordt dus eenvoudig € 20.000 erfbelasting bespaard.

Hogere schenkingen dan vrijgesteld bedrag?

Het is ook mogelijk om hogere schenkingen te doen dan het vrijgestelde bedrag. Dan kan er nog steeds erfbelasting worden bespaard. Over het meerdere boven € 6.035 tot een bedrag van € 138.641 is 10% schenkbelasting verschuldigd. 

Afhankelijk van de omvang van het vermogen kan het dan nog steeds aantrekkelijk zijn om, naast het vrijgestelde bedrag, bijvoorbeeld € 100.000 per kind te schenken tegen 10% schenkbelasting. Er moet dan € 10.000 schenkbelasting worden betaald. Als dezelfde € 100.000 vererft tegen 20% erfbelasting is € 20.000 erfbelasting verschuldigd. Door de hogere schenking wordt € 10.000 per kind bespaard.

Hoe werkt schenken?

Een schenking kan op iedere manier plaatsvinden die u wilt. U kunt het bedrag gewoon via een bankrekening overmaken. Soms is het verstandig om de schenking in een (notariële) akte vast te leggen. Dan kan bijvoorbeeld het geval zijn als de schenking voor uw eigen kind moet zijn en niet voor het aangetrouwde kind. Ook is het mogelijk dat u een schenking doet aan één van uw kinderen, omdat hij of zij het op een bepaald moment goed kan gebruiken. Als het wel de bedoeling is om uiteindelijk al uw kinderen gelijk te behandelen, dan is het belangrijk om vast te leggen dat deze schenking met de erfenis moet worden verrekend.

Als u meer schenkt dan de vrijstelling dat moet er aangifte voor de schenkbelasting worden gedaan. Dit kan via het formulier van de belastingdienst.

Schenkingen binnen 180 dagen voor het overlijden leveren geen besparing van erfbelasting op. Die worden geacht krachtens erfrecht te zijn verkregen.

Aan goeddoelinstellingen, die zijn aangemerkt als een ANBI (algemeen nut beogende instelling) of aan een SBBI (sociaal belang behartigende instelling) kunt u jaarlijks belastingvrij schenken zo veel u wilt. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen. Het kan interessant zijn om de schenking aan een goed doel te doen in de vorm van een periodieke schenking (5 jaar lang een bedrag). Dan is de schenking aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

U kunt ons telefonisch bereiken op 026 203 40 01.

U kunt ook het contactformulier invullen en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Iedere situatie vraagt om een andere regeling of advies.

Waar kunnen we u mee helpen?