Akte van verdeling

Als er meerdere erfgenamen zijn (en de langstlevende partner is niet enig eigenaar geworden van alle bezittingen) dan moet de erfenis worden verdeeld. Als de erfenis bestaat uit bankrekeningen, effecten of inboedelgoederen dan kan de erfenis in onderling overleg worden verdeeld. Om vast te stellen dat alles eerlijk is verdeeld en iedereen zijn of haar erfdeel heeft ontvangen kan het nuttig zijn om een notariële akte van verdeling op te stellen. In die akte kan ook worden vastgelegd dat de executeur klaar is met zijn werkzaamheden. Aan de executeur kan dan kwijting en decharge worden verleend, zodat de erfgenamen de executeur later niet meer kunnen aanspreken. 

Een notariële akte van verdeling is verplicht als tot de erfenis een huis of ander onroerend goed behoort of aandelen in een BV behoren en deze vermogensbestanddelen worden aan één of meerdere erfgenamen toegedeeld.

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

U kunt ons telefonisch bereiken op 026 203 40 01.

U kunt ook het contactformulier invullen en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Iedere situatie vraagt om een andere regeling of advies.

Waar kunnen we u mee helpen?