Levenstestament

Een levenstestament maakt u voor de situatie dat u uw eigen zaken niet meer kunt of wilt regelen. Een levenstestament is een uitgebreide volmacht, die geldt tijdens uw leven. Een levenstestament is iets anders dan een testament. Een testament is een notariële akte waarin wordt vastgelegd hoe uw bezittingen worden verdeeld na uw overlijden. Een levenstestament is juist van toepassing als u leeft. 

Inmiddels hebben meer dan 1 miljoen mensen in Nederland een levenstestament gemaakt en de vraag naar levenstestamenten neemt nog steeds toe. 

Waarom is het belangrijk om een levenstestament te maken?

In een levenstestament kiest u zelf wie uw zaken voor u kan regelen als u daartoe niet meer in staat bent, door bijvoorbeeld een hersenaandoening.

Als u uw eigen zaken niet meer zelf kunt regelen en u heeft geen levenstestament gemaakt, dan moet uw vermogen onder bewind worden gesteld. Dit is ook zo als u gehuwd bent of een partner heeft. Een echtgenoot/echtgenote of partner wordt niet automatisch bevoegd om zaken voor u te regelen, zelfs niet indien u in gemeenschap van goederen bent gehuwd. De benoeming van een bewindvoerder gaat via de rechter. De rechter zal zeker proberen een familielid van u tot bewindvoerder te benoemen. Maar als u uw wil niet meer kunt bepalen kunt u ook niet meer aangeven welk familielid uw voorkeur heeft. 

In een levenstestament  bepaalt u zelf wie voor u de zaken gaat regelen. Daarbij kan het zo zijn dat u een familielid of juist iemand anders bijzonder geschikt vindt om uw financiële zaken te regelen, terwijl u iemand anders meer geschikt acht om medische beslissingen voor u te nemen. Het kan ook zijn dat u een bepaald familielid minder geschikt vindt om uw zaken te regelen. Ook dan is het goed om een levenstestament te maken.

Wat kunt u in een levenstestament regelen?

In een levenstestament kiest u zelf wie uw zaken voor u kan regelen als u daartoe niet meer in staat bent, door bijvoorbeeld een hersenaandoening.

Als u uw eigen zaken niet meer zelf kunt regelen en u heeft geen levenstestament gemaakt, dan moet uw vermogen onder bewind worden gesteld. Dit is ook zo als u gehuwd bent of een partner heeft. Een echtgenoot/echtgenote of partner wordt niet automatisch bevoegd om zaken voor u te regelen, zelfs niet indien u in gemeenschap van goederen bent gehuwd. De benoeming van een bewindvoerder gaat via de rechter. De rechter zal zeker proberen een familielid van u tot bewindvoerder te benoemen. Maar als u uw wil niet meer kunt bepalen kunt u ook niet meer aangeven welk familielid uw voorkeur heeft. 

In een levenstestament  bepaalt u zelf wie voor u de zaken gaat regelen. Daarbij kan het zo zijn dat u een familielid of juist iemand anders bijzonder geschikt vindt om uw financiële zaken te regelen, terwijl u iemand anders meer geschikt acht om medische beslissingen voor u te nemen. Het kan ook zijn dat u een bepaald familielid minder geschikt vindt om uw zaken te regelen. Ook dan is het goed om een levenstestament te maken.

Ondernemer en levenstestament

Als u ondernemer bent is het van belang om een levenstestament te maken. Hierin kunt u bepalen wie namens u het stemrecht op uw aandelen kan uitoefenen als u daartoe niet meer in staat bent. Door een bestuursbesluit kunt u regelen wie bij uw belet of ontstentenis het bestuur van uw BV overneemt. Als er meerdere aandeelhouders van een BV zijn, dan is het van belang om in de statuten na te gaan of door het maken van een levenstestament de ' change of control regeling ' niet wordt getriggerd.

Medische zaken

Het is van belang om in een levens testament vast te leggen wie namens u de gesprekspartner van een arts kan zijn als u daartoe zelf niet meer in staat bent. Ook kunnen in het levenstestament uw wensen omtrent al dan niet door behandelen bij uitzichtloos lijden worden vastgelegd. In een levenstestament kan ook een euthanasieverzoek worden opgenomen. Een behandelverbod en een euthanasieverzoek hoeven overigens niet bij notariële akte te worden vastgelegd. Als u dat wel wenst dan is het van belang om de inhoud daarvan met uw huisarts te bespreken.

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

U kunt ons telefonisch bereiken op 026 203 40 01.

U kunt ook het contactformulier invullen en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Iedere situatie vraagt om een andere regeling of advies.

Waar kunnen we u mee helpen?